top of page

Zmluvy

 ZÁZNAM z vyhodnotenia cenových ponúk  k predmetu zákazky s názvom

 Dodanie fotovoltického zariadenia v rámci realizácie projektu 

„FVZ – 25,2 kWp, Fotovoltický zdroj – administratívna budova Slovenská, Gelnica“. 

Plagat-A3-EFRR_PP-1.png
bottom of page