top of page

REALIZÁCIA ZÁKAZKY:

 1. Záujem zákaznika

 2. Stretnutie so zákazníkom (projektová dokumentácia, požiadavky, potreby zákaznika, termíny, pripomienky)

 3. Vypracovanie cenovej ponuky

 4. Objednávka zákazníka

 5. Realizácia:

 • Výroba rozvádzača (prípojky) NN

 • Realizácia prípojky, uloženie káblu do zeme, osadenie stĺpa, zapojenie do siete

 • Na základe projektovej dokumntácie kompletné elektroinštalačné práce (káblovačka, zapájanie vypínačov a zásuviek, svetiel, domový rozvádzač, zapojenie, ističe, chrániče, ventilátory, atď.)

 • Revízna skúška a správa

 • Odovzdanie zákazky

 • Spätná väzba

Na základe projektovej dokumntácie vykonávame komplet elektroinštalačné práce nie len pre rodinné domy, ale aj zberné dvory, priemyselné haly, rekonštrukcie pôvodných elektroinštalácií, montáž bleskozvodov, montáž vnútorných a vonkajších svietidiel, kompletná výmena stupačiek v bytových domoch a pod.

REFERENCIE:

Kovohuty, a.s. 
Krompachy 

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Spoločnosť v rámci skvalitňovania svojích služieb a zyšovanie spokojnosti zákaznikov rozšírila svoje služby o elektroinštalačné práce.

Svojou komplexnosťou poskytovania služieb v tomto odvetví tak dokáže zabezpečiť plynulú realizáciu projektu s nadštandartnou spokojnosťou zákazníka.

bottom of page