top of page

Základne údaje spoločnosti

Názov:  AB Basic Company, s.r.o.

Sídlo:    Slovenská, 056 01 Gelnica

IČO:      46 595 104

DIČ:      2023460703

DIČ DPH: SK2023460703

Spoločnosť AB Basic Company s.r.o. je pomerne mladou spoločnosťou,

avšak svojím pôsobením si buduje čoraz silnejšiu konkurenčnú pozíciu na trhu.

Vízia spoločnosti AB Basic Company s.r.o.

  • Byť lídrom v oblasti výroby rozvádzačov

  • Vybudovať si silné a konkurenčné postavenie na trhu, a to:

  1. Produkciou kvalitných výrobnkov

  2. Kvalifikovaným tímom zamestnancov

  3. Čestnosť, slušnosť, ústretovosť a rešpektovaním zákazníkov a ich potrieb

  4. Optimistickým a lojálnym prístupom k zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, odberateľom a iným osobám prichádzajúcim do styku s našou spoločnosťou

Hlavným programom spoločnosti je výroba rozvádzačov. Jedná sa o výrobu rozvádzačov nízkeho napätia pre energetiky, ŽSR, veľkoobchody, maloobchody, investičné stavby a koncovým spotrebiteľom. Poslaním spoločnosti je neustále rozvýjať, učiť sa a napredovať, ale aj rozšírovať portfólio svojho pôsobenia

Portfólio produktov a služieb:

Spoločnosť AB Basic Company s.r.o. získala známku

SPOĽAHLIVÝ VÝROBNÝ PODNIK

bottom of page