VÝROBA ROZVÁDZAČOV
SPOĽAHLIVÝ
VÝROBNÝ
PODNIK

V roku 2015  získala spoločnosť AB Basic Company s.r.o. známku spoľahlivý výrobný podnik, ktorý  bol zameraný na hodnotenie spoľahlivosti podnikov (kritéria hodnotenia: platobná morálka a ekonomické zdravie spoločnosti) na území Slovenskej republiky v odvetí priemyselnej výroby. 

vyrobca_2018.png
VÝROBA
ROZVÁDZAČOV

Výroba plastových a oceľovo-plechových rozvádzačov

Výroba rozvádzačov na základe projektovej dokumentácie, resp. požiadaviek zákazníkov

Výroba elektromerových rozvádzačov na priame, polopriame a nepriame meranie

 

Špeciálne rozvádzače, (skupinové meranie, staveniskové, stupačkové rozvádzače)